Certificering

 

Bij Flexio & Advies streven we voortdurend naar de hoogst haalbare kwaliteit, in alle opzichten. Daar horen ook kwaliteitskeurmerken bij, zoals de registratie bij de NEN-4400-1 en het SNA-keurmerk.

NEN-4400-1 certificering

Dit is een nationale norm die eisen stelt aan Nederlandse uitzend- en detacheringssector met betrekking tot de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op bijvoorbeeld boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken.

SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk geeft aan dat Flexio & Advies voldoet aan de gestelde eisen in het SNA-schema. De SNA-norm is ontwikkeld voor Nederlandse en buitenlandse ondernemingen in Nederland die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. Het keurmerk is er om risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken.