Opleiding & begeleiding

Als je nog twijfelt, lees dan verder. We hebben je namelijk veel meer te bieden dan een plek waar we jou als vervanger willen inzetten.

Als je er behoefte aan hebt, kunnen we jou inwerken, begeleiden, observeren voor de klas en feedback geven. Studeer je nog of sta je aan het begin van je carrière, dan willen we jou een cursus aanbieden, jou (verder) scholen en wegwijs maken op het gebied van het vervangen, want daar komt veel bij kijken.

Als je al meer ervaring hebt, maar tegen problemen aanloopt op de praktijkvloer of als je jezelf verder wilt ontwikkelen, maak dan gebruik van onze ervaring, diensten en expertise. We kunnen je adviseren en opleiden op het gebied van klassenmanagement, didactische werkvormen en specifiek op het gebied van rekenen, taal en complexe gedragsproblemen.

We willen je helpen om te zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat in de klas waar jij de verantwoordelijkheid draagt. We laten je inzicht krijgen in het werken met leerlingvolgsystemen, zoals Parnasys en Magister en leren je hoe je leren zichtbaar maakt voor je leerlingen.

En waar onze diensten en expertise te kort schieten, want zo reëel zijn we ook weer wel, daar kopen we kennis in en leggen we vraagstukken voor aan andere deskundigen. We organiseren een studiedag of een workshop en laten onszelf adviseren waar nodig.

En last but not least en ingegeven door wat we zelf elke dag voor de klas ervaren: het niet te onderschatten belang van onze niet aflatende ijver om onze leerlingen voor te bereiden op een actieve deelname in de maatschappij. In de hoop dat jij dit belang onderschrijft, vragen we die inzet ook van jou.

En nu echt last but not least: na verloop van tijd zou jij eventueel als bevoegde leerkracht in dienst kunnen treden van de school waar jij als invalleerkracht aan de slag ging. Een mooi vooruitzicht, toch?