Hoe werken wij?

Flexio & Advies werkt gemakkelijk en efficiënt. Middels een app-systeem of de website kunnen de opdrachtgevers en invalleerkrachten inloggen. Voor de opdrachtgevers betekent dit dat zij te allen tijde invalverzoeken volledig naar eigen wens kunnen doorgeven. Wij selecteren in onze invalpool onmiddellijk de meest geschikte kandidaat voor de betreffende opdracht en brengen opdrachtgever en invalleerkracht met elkaar in contact.

Voor de Flexio-ers betekent dit dat zij vooraf hun beschikbaarheid aangeven en op basis van deze beschikbaarheid ingezet zullen worden. Na een melding van de opdrachtgever kunnen wij direct zien wie voor deze opdracht beschikbaar en het meest geschikt is en krijgt de geselecteerde kandidaat meteen een bericht dat er actie geboden is. Verder is de app uitgerust met handige tools, zoals een directe navigatie naar de plaats van opdracht. Dus voor alle partijen gemak en efficiëntie!

Ons team Flexio & Advies

Flexio & Advies wordt door en voor leraren gerund. Wij zijn namelijk zelf leerkrachten en docenten werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs. Onze basistaak bestaat uit het werven en scholen van invalkrachten, waarbij we ook denken aan leerkrachten die hun studie binnenkort afronden.

Wij denken mee, zijn transparant en flexibel en zoeken altijd (mee) naar oplossingen van problemen die zich eventueel voordoen. Door onze eigen ervaringen zijn we goed in staat om vanuit empathie en begrip vertrouwen te schenken en we hopen daarmee ook het vertrouwen te verdienen van opdrachtgever en invalleerkracht.

Naast onze eigen ervaring voor de klas, hebben we ons terdege geschoold in andere facetten van het onderwijs, waardoor wij uitstekend in staat zijn begeleiding en scholing te bieden waar dat nodig is.