Privacyverklaring

Dit kunt u van ons verwachten

Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. Wij vinden het van vitaal belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens van kandidaten, flexmedewerkers, opdrachtgevers, werknemers en bezoekers van onze website. Daarin handelen wij conform de privacywet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij onze verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij middels deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • u eerst vragen om ons uitdrukkelijke toestemming te verlenen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 oktober 2018.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Flexio & Advies kan persoonsgegevens van u verwerken in de volgende situaties:

 • wanneer u gebruik maakt van diensten van Flexio & Advies;
 • wanneer u uzelf op onze website als kandidaat inschrijft;
 • wanneer u solliciteert op een vacature van Flexio & Advies en
 • wanneer u in dienst bent van Flexio & Advies.

Ook kan het zijn dat wij gegevens verzamelen via Social Media (Facebook en LinkedIn).

Welke gegevens verwerken wij?

Flexio & Advies  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres en
 • uw IP-adres.

Waarom heeft Flexio & Advies gegevens nodig?

Flexio & Advies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onbereikbaar bent. Daarnaast kan Flexio & Advies uw persoonsgegevens gebruiken om een overeenkomst met u te sluiten.

Hoelang bewaart Flexio & Advies uw persoonsgegevens?

Flexio & Advies bewaart uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor ze  verzameld zijn. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

Uw persoonsgegevens delen met derden

Flexio & Advies verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Flexio & Advies worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Flexio & Advies gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@flexio-advies.nl. Flexio & Advies zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Heeft u een vraag of verzoek?

Heeft u een vraag over de veiligheid van uw persoonsgegevens of wilt u een verzoek indienen? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres: info@flexio-advies.nl

Datalek melden?

Denkt u dat u een zwakke plek in een van onze websites of systemen heeft gevonden? Of is er inbreuk gemaakt op de beveiliging van persoonsgegevens? Neem dan contact op met het privacy-team via het volgend e-mailadres: info@flexio-advies.nl. Wij verzoeken u vriendelijk en dringend deze informatie niet verder te verspreiden en er mede zorg voor te dragen dat de impact voor betrokkenen zo klein mogelijk blijft.